เพราะภาษาอังกฤษสำคัญ ไต้หวันยกเป็นภาษาทางการ

“ไต้หวันเตรียมยกภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาราชการภาษาที่ 2”

เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญและใช้กันมากที่สุดในโลก ถือว่าเป็นภาษาสากลที่ไม่ว่าเวลาไปไหนในโลกนี้ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาสากลกันทั้งนั้น ไต้หวันเอง ถึงแม้จะมีการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาประจำชาติมาตลอด แต่ทางนายกรัฐมนตรี ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ว่าจะทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในทางการค้าและการศึกษาของคนในชาติ ดังนั้นจึงมีการหารือว่าจะยกระดับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาทางการ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาประจำชาติภาษาที่สองของไต้หวัน

โดยทางนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงและเปิดเผยรายละเอียดว่า “เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญ และต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล ประถม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ได้กว้างไกล สามารถแปลเอกสารหรือข้อมูลสำคัญจากภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าใจได้ดี เพื่อจะทำให้การศึกษาในวันข้างหน้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญในการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารอื่นๆในอนาคตจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น”

แต่ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ไล่ ชิงเต่อ ของไต้หวัน ก็ได้กล่าวว่า นโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้โดยรัฐบาล แต่จะใช้ความเห็นชอบร่วมกันของประชาชนในไต้หวัน โดยอาจจะมีการปรับเนื้อหาในระเบียบต่างๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ในระเบียบทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับคนในชาติก่อนที่จะนำนโยบายนี้มาปรับใช้อย่างเป็นทางการ

ไต้หวัน-ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีน อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออก มีเกาะใหญ่ๆประกอบด้วยกันในประเทศไต้หวันอยู่ 5 แห่ง โดยทางด้านตะวันตกของไต้หวันจะติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ และมีส่วนหนึ่งติดกับประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านใต้ โดยมีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง

เดิมทีไต้หวันเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง แต่เนื่องจากมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ตั้งรกรากย้ายมาอาศัยอยู่ที่ทางเกาะไต้หวันกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีชาวสเปนและชาววิลันดาเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยร่วมด้วย ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 อย่างไรก็ตาม ประเทศไต้หวันเองก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศเอกราช และยังอยู่ภายใต้ชื่อของประเทศจีน มาโดยตลอด

ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย มีเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีผู้นำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาโดยตลอด จึงทำให้ประเทศไต้หวันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แม้กระทั่งแนวคิดในการนำภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาทางการ และสนับสนุนให้คนในชาติเริ่มใช้ภาษาอังกฤษกันตั้งแต่เด็กๆ ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นพัฒนาขีดความรู้ของคนในชาติให้อยู่ในระดับสูง และทัดเทียมกับประเทศทางฝั่งตะวันตกได้อย่างเร็วมากขึ้น ซึ่งสำหรับประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการนั้น ก็เห็นได้เป็นอย่างดีว่า ส่งผลต่อข้อจำกัดในการเรียนรู้ ยิ่งในทุกวันนี้เป็นยุคสมัยนั้นอินเตอร์เน็ต ความรู้ทุกอย่างอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต แต่เพราะประชากรชาวไทยสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้น้อย จึงทำให้ได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

https://gmlive.com/english-to-be-another-official-language-of-taiwan
https://pasacenter.com/