มาแปลก เกาหลีใต้ผ่านกฎหมายห้ามสอนภาษาอังกฤษในเด็กต่ำกว่าป.3

อย่างที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญ ทั้งในด้านของการศึกษาและในด้านของธุรกิจการค้าในอนาคต แม้กระทั่งประเทศไต้หวันเองยังมีการสนับสนุนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการภาษาที่สองรองจากภาษาจีน และมีการส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่อนุบาล แต่ในทางกลับกัน ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีประกาศสั่งห้ามสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กในชั้นที่ต่ำกว่าประถม 3  หรือพูดอีกอย่างว่า จะเริ่มเรียนอังกฤษได้ต่อเมื่อขึ้นป 3 แล้วนั้นเอง ซึ่งทั้งนี้มตินี้ก็ได้มีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญในปี 2016  เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

โดยทางประเทศเกาหลีใต้ได้มีการสำรวจและศึกษา ถึงผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก ว่าอาจจะมีผลกระทบทำให้ทักษะในการพัฒนาภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นภาษาแม่ ลดน้อยถอยลง โดยผู้เเชี่ยวชาญทางด้านภาษาแห่งประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้มีการศึกษาและพบว่า อายุที่จะให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ โดยไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อภาษาเกาหลีน้อยที่สุด ก็คือตั้งแต่ระดับชั้นป. 3 ขึ้นไป โดยมีเหตุผลสนับสนุนต่อว่า ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้น ก็ควรที่จะพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี และทักษะการเข้าสังคม สำหรับเด็กให้ดีเสียก่อน

แบนภาษาอังกฤษ-02

แต่ทั้งนี้ในฝั่งของผู้ปกครองส่วนใหญ่ ก็ยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ โดยมองว่า การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้เด็กสามารถจดจำได้ดี และจะทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ในชั้นประถม ซึ่งเด็กก็จะสามารถหาความรู้และมีการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และยังบอกต่อว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะคนที่สอบไม่ผ่านในระดับชั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วจะ ไม่ผ่านกันที่วิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง

>>น้อง ม.ต้น พูดภาษาอังกฤษแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบเนียนกริ๊บ

และถึงแม้จะมีกฎระเบียบในการห้ามสอนภาษาอังกฤษ ในเด็กที่ต่ำกว่าชั้นป. 3  ประกาศออกมาแบบนี้แล้วก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังยอมเสียสตางค์ เพื่อให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนบริบาล และไม่อยู่ในระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ยังมีการสอนภาษาอังกฤษได้อยู่ โดยได้มีการประเมินราคาค่าเรียนของเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถม 1 และ 2  อย่างคร่าวๆ ไว้เท่ากับประมาณ  20,000-40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลย สำหรับฐานเงินเดือนของชาวเกาหลีใต้ ที่อยู่ในระดับประมาณ 40000 ถึง 60000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่มองว่า กฎข้อบังคับนี้ จะสร้างความเสียเปรียบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทำให้ไม่สามารถได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับผู้ที่มีรายได้มาก ซึ่งถือว่าเป็นการเสียเปรียบในการแข่งขันทางด้านการศึกษาไปเลยทีเดียว เพราะเชื่อว่าคนมีสตางค์ ยังไงก็ต้องอยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กอยู่แล้ว ถึงแม้จะต้องเสียเงินบ้างน้อยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อรายได้แต่อย่างใด และในทางกลับกัน คนที่ไม่มีสตางค์ ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษ และพอเมื่อเริ่มเรียนในชั้นป. 3  ก็จะตามคนที่มีสตางค์ไม่ทันไปเลย

ทั้งนี้ กฎระเบียบห้ามสอนภาษาอังกฤษในเด็กต่ำกว่า ป.3 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 ซึ่งก็คงต้องรอดูท่าทีกันต่อไป ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกับวงการการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้