โคตรเจ๋ง ดร. มาฮาดีร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษข้าราชการมาเลเซีย

“มหาธีร์” จัดเต็ม เตรียมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษข้าราชการของมาเลเซียทุกคน

ในยุคนี้ ทุกประเทศก็ต่างให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาสากล และมีความจำเป็นต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างสูงที่สุด แม้กระทั่งประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา ท่านมหาธีร์ โมฮามัด (มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด) ในวัย 92 ปี ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ก็เตรียมที่จะยกระดับภาษาอังกฤษ ให้กับคนในชาติ โดยเริ่มต้นที่ข้าราชการของประเทศมาเลเซียทุกคน

“ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันนี้เป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจการค้าและเจรจาต่อรองกับชาวต่างประเทศ ดังนั้น เราจึงเริ่มที่ข้าราชการของเรา จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นก้าวแรก ในการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ”

ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด

Mahathir-Mohamad

ประวัติโดยย่อของ มาฮาดีร์ โมฮามัด

ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด ปัจจุบันมีอายุถึง 92 ปี แต่ก็ยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย โดยก่อนหน้าก็เคยเป็นนายกมาแล้ว 1 ครั้ง และนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลากหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการค้า และกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด เป็นคนที่มีความคิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มองภาพรวมของอนาคต และพยายามพัฒนาประเทศให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และหนีจากการเป็นประเทศที่ 3  โดยตลอดระยะเวลาการทำงาน ที่ ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยก่อนหน้านั้น ส่งผลให้ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกในตอนนั้นเลยทีเดียว

ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ที่สนับสนุนวิชาภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ในช่วงหนึ่งของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้สอนโดยภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจากการส่งเสริมทางภาษาอังกฤษนี้ ทำให้ประเทศมาเลเซีย มีดัชนีวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของคนในชาติอยู่ในอันดับที่ 13  จาก 80 ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว

ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยปัจจุบันนี้ ดร. มาฮาดีร์ โมฮามัด ก็พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่คนในชาติ โดยเล็งเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุดหน้าไปได้มากกว่าที่เป็น และเป็นการยกระดับความรู้ ให้แก่คนในชาติ ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของมาเลเซียในปัจจุบันนี้เลยทีเดียว